Haikurymden

Haikuns form

Haikuns väg

Från F till W -
haikuns ABC

Lästips

Skriva haiku

Länkar

bild på Helga Jag som utformat Haikurymden arbetar till vardags med att leda litterära skrivarkurser, främst inom folkbildningen. Rubrikerna skiftar, alltifrån "Saga och fantasy" till "Skriv ditt liv". Författarlinjen som jag är ledare för sedan millenieskiftet är främst till för den som vill fördjupa sig i prosa, dramatik och lyrik.

De flesta kurser äger rum i Stockholm - men om du befinner dig på annat håll och vill gå vidare med ditt skrivande kan du säkert ha glädje av min bok 
"Skriv och skriv vidare. Vägar till texten", där 150 kreativa skrivövningar varvas med kortare teoretiska översikter och textexempel. Den innehåller även förslag på hur man kan lägga upp arbetet i skrivargrupper. Mer info om denna inspirationsbok (som bl a fått en mycket positiv recension av Btj) kan du finna här.  

Haiku skriver jag sedan slutet av 90-talet. En del har publicerats i haikutidskrifter som The Heron's Nest, Acorn, Frogpond, Tidskriften Haiku, med flera. Några europeiska och några japanska haikupriser har det också hunnit bli...

Så, i februari 2011, blev det äntligen dags: på nederländska ’t schrijverke kom haikusamlingen "Bollen rullar vidare/The ball keeps rolling/De bal rolt verder". De nederländska översättningarna står poeten Max Verhart för. De engelska respektive svenska originalen och översättningarna - en del dikter har jag först skrivit på engelska, andra först på svenska - är mina. Det har även hänt att jag skrivit enstaka haiku på franska, samt några på tyska (en av de franska vann till och med ett pris!)   

Varje språk har unika möjligheter. Därför är jag sedan många år aktiv medlem i Svenska Haikusällskapets styrelse - för att främja framväxten av en levande svensk haikukultur. Inspiration och inblick i haikuns speciella uttrycksmöjligheter finns inte minst att hämta hos de japanska klassikerna. Därför är det främst några av deras haiku som återfinns i Haikurymden. Där inget annat anges är det jag själv som översatt.

Haikurymden är min första webbproduktion.
  Synpunkter på såväl innehåll som teknik och design är välkomna!

Helga Härle, vävmästare

 

 

Mejl till haikurymden: